Proiectare, consultanta si executie
  lucrari de drumuri si poduri
Home Proiectare Consultanta Executie Topografie Stiri&Noutati Contact

Consultanta accesare fonduri europene,

Asistenta tehnica din partea proiectantului,

Dirigentie de santier


       Consultanta pentru realizarea de investitii publice si private cu accesarea de fonduri europene
 FONDURILE STRUCTURALE SI  DE COEZIUNE sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea discrepantelor economice şi sociale īntre regiuni, īn scopul realizării coeziunii economice şi sociale.
Fondurile nerambursabile alocate Romaniei prin instrumentele specifice perioadei de post aderare la Uniunea Europeana reprezinta o imensa oportunitate pentru solicitantii de finantari din majoritatea domeniilor: economic, social, cultural sau administratie locala.
Obiectivele societatii noastre constă īn stimularea generală a activităţii de elaborare şi implementare a proiectelor īn vederea accesării fondurilor europene prin programele POS DRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), POR (Programul Operaţional Regional), POS CCE (Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice), POSDCA (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative), POS Mediu (Programul Operaţional Sectorial de Mediu), PNDR (Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală), PO Pescuit (Programul Operaţional pentru Pescuit), Programe de Cooperare Teritorială (Cooperare Transfrontalieră, Transnaţională şi Interregională), precum şi prin alte programe europene.
Servicii oferite de S.C. CIPROCONSTRUCT S.R.L. pentru solicitantii de fonduri europene nerambursabile
•    informare privitoare la oportunitatile de finantare nerambursabila disponibile
•    incadrarea proiectului dvs. intr-un anume program de finantare
•    verificare eligibilitate solicitant, eligibilitate proiect si efectuarea de recomandari sau propunerea de solutii
•    intocmire studii de prefezabilitate
•    intocmire studii de fezabilitate
•    intocmire planuri de afaceri
•    planificarea investitiei
•    intocmirea (scrierea) proiectului de finantare nerambursabila si a tuturor anexelor sale
•    consultanta si management de proiect in perioada dinaintea depunerii cererii de finantare
•    asistenta in domeniul procedurilor de achizitii publice desfasurate inainte de depunerea cererii de finantare
•    asistenta in domenul procedurilor de achizitii publice desfasurate dupa semnarea contractului de finantare
•    servicii de management de proiect in perioada de implementare a proiectului
•    asistenta pentru intocmirea documentatiei aferente efectuarii de rambursari
•    consultanta in domeniul informarii si publicitatii obligatorii
 
        Asistenta tehnica din partea proiectantului
 In calitate de proiectant vom asigura asistenta tehnica pe toata perioada de executie   a lucrarilor de constuctie ce au facut obiectul proiectarii si vom efectua următoarele operatii:
•    participarea la fazele de control prevăzute īn programul de control al calităţii lucrărilor;
•    emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului tehnic īn concordanţă cu situaţia din teren;
•    emiterea de dispoziţii de şantier;
•    elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren- īntocmirea listelor de cantităţi aferente lucrărilor suplimentare şi/sau a notelor de renunţare;
•    deplasarea īn şantier ori de căte ori se solicită justificat acest lucru;
•    īntocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul īn care a fost executată lucrarea, la recepţia la terminare a lucrărilor, document obligatoriu a Cărţii Tehnice a Construcţiei.
 
        Dirigentia de santier
 Dirigentia de santier este o activitate obligatorie si indispensabila de supraveghere tehnica a procesului de realizare a lucrarilor de constructii.
Dupa obtinerea autorizatiei de construire de la organele abilitate, o data cu efectuarea anuntului de incepere a lucrarilor de constructii, titularul autorizatiei de construire trebuie sa aiba contractate serviciile de specialitate ale dirigintelui de santier. Autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii, acesta este angajat de catre beneficiar pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii, conform autorizatiei de construire si proiectului tehnic.
Dirigintele de şantier  raspunde fata de  Beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, in baza unui contract de consultanta incheiat intre cele doua parti. Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statului pentru executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.
Dirigintele de santier  il reprezinta pe beneficiar in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii, in limitele drepturilor si obligatiilor dobandite prin incheierea contractelor cu acestia si a legislatiei in vigoare.
Īn exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier,  īşi vor īndeplini atribuţiile īn următoarele faze tipice derulării execuţiei unui obiectiv de investiţii:
•    Pregătirea lucrărilor;
•    Execuţia propriu-zisa;
•    Recepţia la terminarea lucrărilor;
•    Perioada de garanţie.
Societatea noastra prin intermediul dirigintilor ei de santier colaboratori asigura verificarea calitativa si cantitativa a lucrărilor prevăzute īn devizul general al lucrărilor aprobat. Obligaţiile şi responsabilităţile diriginţilor de şantier sunt cele prevăzute īn  Legea nr. 10/1995 privind calitatea īn construcţii şi Ordinul Inspectorului general de stat al ISC nr. 595/06.08.2007 cu modificările şi completările ulterioare, detaliate si completate cu responsabilităţile rezultate din documentaţiile de execuţie, caietele de sarcini şi contractele de execuţie īncheiate īntre Achizitor şi Executant .
Activitatea dirigintelui va fi condusă de următoarele principii:
•    respectarea prevederilor normative īn domeniu;
•    imparţialitate, atāt faţă de Achizitor cāt şi faţă de Executantul lucrărilor de proiectare execuţie;
•    profesionalism;
•    fidelitate.
Scopul serviciilor de asistenţă tehnică, pe care Diriginţii nostri de şantier  trebuie sa le asigure pentru obiectivele de investiţii ce fac obiectul Contractelor de execuţie este de a oferi Achizitorului garanţia ca Executanţii cărora le-au fost atribuite respectivele contracte, vor īndeplini toate responsabilităţile asumate prin contracte, vor respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectele tehnice cu detaliile de execuţie  si caietele de sarcini.
Aspectele esentiale de care se va tine seama la indeplinirea contractului, sunt:
•    Respectarea intocmai a Proiectului Tehnic
•    Calitatea materialelor folosite
•    Respectarea STAS-urilor si normativelor in vigoare
•    Incadrarea costurilor de realizare a investitiei in costul ofertat de catre constructor
•    Incadrarea termenului de realizare pe etape de realizare in termenele deofertate de catre constructor


Portofoliu de clienti  | Link-uri utile | Proiecte de viitor 
Copyright © SC Ciproconstruct SRL 2010 All rights reserved. Design by SC Ciproconstruct SRL.