Proiectare, consultanta si executie
  lucrari de drumuri si poduri
Home Proiectare Consultanta Executie Topografie Stiri&Noutati Contact


Stiri si noutati in domeniul infrastructurii rutiere

    

 1. In data de 2 august 2010 a aparut Hotararea 717/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice
 2. In data de 14.04.2010 a aparut Hotararea 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice
 3. Incepand cu data de 12.04.2010 societatea noastra  poate executa lucrari de proiectare drumuri forestiere, pe baza atestatului nr.162/12.04.2010 obtinut de catre administratorul societatii ing. Ciprian Pop.
 4. In data de 02.07.2010 a aparut Ordonanta de Urgenta nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 5. Legislatie privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: 
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii actualizată pānă la data de 12 martie 2009, si  normele de aplicare prezentate in HG 925/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii actualizata pana la data de 15 noiembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri īn domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile public
 • HOTĂRĀREA nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Metodologia de aplicare aparuta in Monitorul Oficial nr.48 din 22.01.2008, privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi
 • ORDIN nr. 863 din 02/07/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărārea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"
 • HOTARAREA nr. 907 din 29/12.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
Nota: Textele acestor acte legislative sunt prezentate aici doar cu titlu informativ. Nu ne asumam nici o raspundere in cazul in care au intervenit eventuale greseli in copierea textului original. Pentru textul exact al acestor documente, va rugam sa consultati Monitorul Oficial.

Politica de confidentialitate  | Portofoliu de clienti  | Link-uri utile | Proiecte de viitor
Copyright © SC Ciproconstruct SRL 2010 All rights reserved. Design by SC Ciproconstruct SRL.