Proiectare, consultanta si executie
  lucrari de drumuri si poduri
Home Proiectare Consultanta Executie Topografie Stiri&Noutati Contact

Modernizare strada C.A. Roseti din municipiul Cluj Napoca
     Situatia Existenta
    Strada C.A.Rosetti – se află Ón intravilanul municipiului Cluj Napoca şi face parte din infrastructura cartierului Grigorescu. Acest sector Óncepe de la intersecţia cu str Eremia Grigorescu, direcţie adoptată la măsurătorile topografice si care coincide de asemenea cu ordinea numerotării proprietăţilor existente pe cele două parti ale străzii.
     Lungimea totală a sectorului este de 353.21 ml.
     Strada mentionata are elementele geometrice in plan si profil logitudinal, pe intreaga lungime corespunzatoare unei strazi  de categorie  tehnica III, cu elemete in profil  transversal,  asigurand in prezent  o viteza de circulatie de 30-40 km/h.
    Din punct de vedere al elementelor geometrice Ón plan si in profil longitudinal, in general, traseul strazii corespunde prevederilor STAS 10144/1/2/3/4/5, avand declivitati cuprinse intre 5.15-17.00%.
    Imbracamintea este realizata din asfalt, care asa cum se vede si din poze, datorita pantei longitudinale foarte mari si a scurgerii improprii a apei pluviale pe carosabil este in stare foarte degradata. Desi strada are panta longitudinala peste 17%, trotuarele nu sunt amenajate in trepte.
 Strada C.A.ROSETTI  are următoarele dimensiuni Ón profil transversal:
- lăţimea  totală,  măsurată  Óntre  gardurile  limită  de  proprietăţi, este cuprinsă Óntre 8.50m şi 9.50m;
- lăţimea carosabilului (pe porţiunile amenajate) este de aproximativ 5.00-6.00m;
 - lăţimea trotuarelor (pe porţiunile amenajate) este de 1.00-2.50m; Trotuarele sunt pe ambele parti a strazii fiind realizate din asfalt turnat si incadrate cu borduri din beton.
        Solutii proiectate
        S-a adoptat sensul de parcurgere a străzii (de creştere a kilometrajului) de la intersecţia cu str.Eremia Grigorescu, pana la intersectia cu strada Rahovei. Proiectarea s-a făcut cu respectarea prevederilor STAS 10144/1-4 şi a “Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor Ón localităţile urbane”, emise de Min. Transporturilor, cu ord. nr. 49/27 ian. 1998.
Se propune urmatorul sistem rutier pe partea carosabila: 4cm beton asfaltic BA16; 6cm beton asfaltic BAD25; 20cm balast stabilizat cu ciment; 30cm balast.
Trotuarele sunt  amplasate denivelat  fata de partea carosabila avand pasul la bordura de 12 cm  in solutia definitiva cu panta de 2.0% spre partea carosabila.  Bordura de delimitarea a trotuarului de partea carosabila, este o bordura din piatra  avand bxh = 20 x25 cm.  La  partea exterioara a trotuarului  si la incadrarea zonelor verzi  s-a propus o bordura din beton avand  bxh = 12 x15 cm.
Pentru trotuar s-a propus urmatoarea solutie  constructiva: 4cm strat de uzura BA8;10 cm balast stabilizat; 10cm balast. Avand in vedere faptul ca strada are panta longitudinala de pana la 16.949%, trotuarele se vor relaiza in trepte, asa cum se vede in poze.
Trotuarele sunt amenajate la trecerile pentru pietoni  astfel incat sa poata fi utilizate de catre persoanele handicapate, in conformitate cu normativul indicativ CPH 1 – 93, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 26/N/12.11.1993, publicat in Buletinul Constructiilor nr.1-2-3/1995.Politica de confidentialitate  | Portofoliu de clienti  | Link-uri utile | Proiecte de viitor
Copyright © SC Ciproconstruct SRL 2010 All rights reserved. Design by SC Ciproconstruct SRL.